Prawo finansowe i gospodarcze - strona 499

Zarządzanie wiedzą - Wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

, finansowych; wzrost zastosowań techniki komputerowej w realizacji działalności gospodarczej nadmiar możliwości...

OSOBY PRAWNE - Fundacje, korporacje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

w prawie rzymskim ( municypia ). Zaczęto je określać jako odrębny podmiot praw i obowiązków. Konstrukcję tę...

Bezprawność

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127

prawa - prawo karne nie może zakazać czegoś, co jest dozwolone w innych gałęziach prawa, ale i w samym...

Instrumenty finansowe i pochodne

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1806

" lub być udziałem w majątku innego podmiotu gospodarczego funkcjonującego na rynku. Instrumenty finansowe w każdym...

Integracja Europejska - wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1701

Europejskiej Współpracy Gospodarczej (Organization for European Economic Cooperation - OEEC),  Odrzucenie...

Kierowanie i kierownicy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

, wpywaniem na podwadnych. rda wadzy kierownika to wadza nagradzania, wymuszania, wadza z mocy prawa...

Rachunek kosztów (10 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 931

, z drugiej zaś strony przychodów i wyników finansowych. Równowartość zużytych w działalności gospodarczej...

Pytania z egzaminu zerowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 875

finansów publ jest: nagana, upomnienie, pozbawienie praw publicznych. Prawo finansowe jest: a) autonomiczną...