Prawo finansowe i gospodarcze - strona 493

Ekonomia - PROCES GOSPODAROWANIA

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

, który kształtuje prawa i regulacje rządzące działalnością gosp., determinuje prawa własności czynników produkcji...

Unia Europejska - szansa dla Polski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

., Wyrzykowski, M., Prawo Gospodarcze. Zagadnienia Administracyjnoprawne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa...

Mikro i makro ekonomia

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Marta Dolecka
  • Ekonomia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4788

-gospodarczych. Wyróżnia się 3 rodzaje praw: prawa przyczynowe inaczej przyczynowo - skutkowe są to związki...

Wykład - Zasada nieingerencji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Cezary Mik
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1848

prawa międzynarodowego Zakaz jakiejkolwiek ingerencji bezpośredniej lub pośredniej, indywidualnej...