Prawo finansowe i gospodarcze - strona 47

Prawo w UE - Swobody europejskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

Konstytucyjne ((struktura i kompetencje organów) Prawo Administracyjne (aspekty gospodarcze, prawo podatkowe...

Prawo Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Konstytucyjne ((struktura i kompetencje organów) Prawo Administracyjne (aspekty gospodarcze, prawo podatkowe...

Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 6447

z metodą praw własności -zmiana wartości godziwej aktywów finansowych, obrotowych i zobowiązań finansowych...

Samorząd i kontrola

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Szafrański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

, zamorzą gospodarczy, prawo gospodarcze, zrzeszenia...

Analiza Rachunku Zysków i Strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1666

operacyjnej + przychody finansowe - koszty finansowe = zysk brutto na działalności gospodarczej Zysk brutto...

Rachunkowość Finansowa - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. nzw. dr hab. Danuta Dziawgo
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 4144

finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez firmę w dającej...

Test z prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1288

- Prawo działalności gospodarczej wymaga utworzenia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego Pomoc publiczna...