Prawo finansowe i gospodarcze - strona 399

Źródła finansowania przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1176

zapotrzebowania na środki finansowe itp. W zależności od tego czy dłużnik jest powiadamiany o przejęciu praw...

Prawo gospodarcze UE - Artykuły

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

w odniesieniu do aspektów określonych w niniejszym Traktacie; c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna...

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

firmy. Składniki majątku obrotowego obejmują te składniki majątku firmy, które w procesie gospodarczym...

Procedury celne - charakterystyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2261

dzielimy na zawieszające i gospodarcze. Do procedur zawieszających należą: skład celny, uszlachetnianie...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy % na sytuację finansową banku; możliwość zwiększenia lub zmniejszenia...