Prawo finansowe i gospodarcze - strona 361

Opcje i instrumenty pochodne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 7399

finansowy mający postać kontraktu, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego (np...

Kredyty i pożyczki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Leszek Jurdziak
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

jak i umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej, stawiając do dyspozycji środki finansowe. Bankowe formy...

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Z USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ: Przedsiębiorcą...

Ubezpieczenia

 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5026

przez komisję nadzoru finansowego, które jest decyzją administracyjną ustalającą prawo podmiotowe do prowadzenia...

Akcje - pojęcie akcji i jej funkcje

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3101

akcyjną jako dokumenty, stwierdzają ułamkową własność kapitału akcyjnego oraz ogół praw i obowiązków...

Akcje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197

akcyjną jako dokumenty, stwierdzają ułamkową własność kapitału akcyjnego oraz ogół praw i obowiązków...

Audyt - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

(finansowej, gospodarczej?) Ścieżka audytu umożliwia śledzenie kolejnych faz rejestrowania i sprawdzania...

Bank - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057

Temat: Bank. Bank - osoba prawna zgodnie z przepisami ustaw (Ustawa Prawo bankowe), działająca...