Prawo finansowe i gospodarcze - strona 359

Charakterystyka banków

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1673

szereg czynności finansowych z jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych; 2) są instytucjami...

Akcje - Rynek kapitałowy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

, przysługujące ich właścicielom prawa majątkowe, prawo udziału w spółce, prawa do otrzymywania odsetek...

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

gospodarczych lub tzw. "mogilnikach". W Zasobie znajduje się 10 takich mogilników. W 1998 r. nakłady finansowe...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4039

stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi”: 1) zewnętrzne obce - otrzymane...

Bankowość - modele - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Banki w systemie finansowym państwa Pojęcie i rola banku System bankowy i modele sektora bankowego...

Bilans - Aktywa obrotowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

jest o saldo operacji finansowych - tak powstaje zysk lub strata z działalności gospodarczej. Przychody...