Prawo finansowe i gospodarcze - strona 356

Prawo bankowe - 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

od ludności oraz na przyznawaniu kredytów na swój własny rachunek ! Definicja z ustawy - Prawo bankowe (art. 4...

Forfaiting - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

prowadząca działalność gospodarczą), przedsiębiorca, który z mocy umowy ma prawo do zapłaty za dostawę towaru...

Bankowość - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Bankowość
Pobrań: 6958
Wyświetleń: 13517

i instytucji występujących na rynku finansowym. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego wyróżniamy 3 stopnie...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

spe∏niaç okreÊlone przepisami prawa warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊci...