Prawo finansowe i gospodarcze - strona 32

Podstawy rachunkowści

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2079

-majatkowym oraz osiagnietym wyniku finansowym przez jednostki gospodarcze prowadzace ksiegi zgodnie ze prawem...

Ustrój gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto i jakie może bądź musi wykonywać gospodarcze...

Finanse międzynarodowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 847

finansowego w kraju emitenta: Dobrze rozwinięty rynek finansowy, dostępny bez ograniczeń...

Rynek finansowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

(transakcji) gospodarczych. Instrumenty rynku pieniężnego są to: Są to papiery wartościowe lub prawa majątkowe...

Cele i zakres badania sprawozdan finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

konieczność ich badania, d/ badanie sprawozdań finansowych jest sposobem, w jaki jeden podmiot gospodarczy...

Prawo konstytucyjne- pojęcie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 861

i porządkujące system prawny ( karne, cywilne, finansowe) FORMALNE - mówi nam jak zrealizować prawo materialne...