Prawo finansowe i gospodarcze - strona 292

Ubezpieczenia- wykład 14

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Helena Ogrodnik
  • Ubezpieczenia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

umowy reasekuracyjne. FUNKCJE REASEKURACJI: E. Montalbetti: funkcje techniczne funkcje finansowe...

Podział rozliczeń

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

kontraktu. Banki pełnią rolę wywiadowni gospodarczych. Banki pełnią rolę doradców. Banki przeprowadzają...

Inflacja - wykład 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Krzysztof Józef Kannenberg
  • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

kilka założeń: Działanie prawa rynków (J. Say), Życie gospodarcze podlega automatycznemu przywracaniu równowagi...

Podmioty transnarodowe- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Ireneusz Topolski
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2513

bliskim potrzebom społecznym jak środowisko naturalne, prawa człowieka. Przywództwo - podmioty najbardziej...