Prawo finansowe i gospodarcze - strona 273

note /search

Ekonomika zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1764

znajduje bowiem odzwierciedlenie zarówno sytuacja majątkowa jak i finansowa jednostki gospodarczej. ...

Wriant porównawczy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

na sprzedaży, a nie ogólny wynik finansowy prowadzenia działalności gospodarczej. Stosujemy zasadę memoriału...

Zakładowe plany kont

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

. - sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek...

Finanse notatki

 • Politechnika Częstochowska
 • Finanse
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4214

%, zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego). Budżet - plan gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych...

Finanse notatki na egzamin

 • Politechnika Częstochowska
 • Finanse
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4893

%, zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego). Budżet - plan gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych...

Prawo - apatryda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1274

znaczny zakres swobody pod względem prawnym, gospodarczym, administracyjnym i innym, lecz bez prawa...