Prawo finansowe i gospodarcze - strona 265

Prawo-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

(polityczny, gospodarczy).  System prawa RP- wyodrębnia się następujące działy praw:  Prawo państwowe...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2555

są przestępstwami lub wykroczeniami i ustala zasady odpowiedzialności karnej. Prawo finansowe - reguluje zasady...

Czeki i weksle - omówienie

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295

na nieistniejącego trasata Rekta-weksel - weksel z zakazem dalszego indosowania (przenoszenia praw weksla przez indos...

Bezrobocie - Miejsce pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

, aż do chwili gdy wzrost poziomu działalności gospodarczej doprowadzi do wzrostu produk­cji i popytu na siłę...

Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

: z rachunkowością finansową i rachunkowością zarządczą. Rachunkowość finansowa jest związana z dostarczaniem...

Biznes plan - Transpol

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

ekonomiczno-finansowych charakteryzujących opłacalność podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego 6.1...