Prawo finansowe i gospodarcze - strona 228

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239

i podziałem zasobów pieniężnych, jest to zasób pieniądza służący prowadzeniu działalności gospodarczej...

Materiały na zaliczenie cz 2

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

, finansowej , praw lub kwalifikacji, - sposób kierowania spółką,zasady podziału zysku, maj ą tek _ brotowy Wop...

Makro i mikroekonomia

 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2877

. Które muszą ponosić podmioty gospodarcze Ekonomiczna analiza prawa-czyli analiza legislacyjnych rozwiązań...

Nauka o polityce i państwie egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Maćkowska
 • Nauka o państwie
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4753

nad nimi. Władza wykonawcza powinna być podporządkowana zgromadzeniu, a sądy winny orzekać zgodnie z prawem...

Tryb uchwalania ustaw pilnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2709

przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne, -wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt...