Prawo finansowe i gospodarcze - strona 22

Sądowy wymiar sprawiedliwości.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

powoływani przez Ministra Sprawiedliwości oraz w zakresie finansowym i gospodarczym Dyrektorzy Sądów...

Leasing - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

przekazuje lesingobiorcy prawo do użytkowania określonego dobra (środka trwałego), którego jest właścicielem...

Polska bankowość inwestycyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

: o Art. 5, ust 2 pkt 5 prawo bankowe: przeprowadzanie terminowych operacji finansowych o Art. 5 ust 2 pkt...

Rachunkowość - wprowadzenie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

finansowej w mierniku pieniężnym zahodzących zjawisk w uprządkowany sposób za pomocą danyh metod, form...

Encyklopedia rachunkowości - L

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

finansowe. Do pierwszej grupy zalicza się nabyte instrumenty kapitałowe, tj. stwierdzające istnienie prawa...

Analiza sytuacji firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

lub kapitału celem prowadzenia działalności gospodarczej. osobowe: cywilna, jawna (może nabywać prawa...

Przepływ kapitału i osób

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Unia Europejska...

Leasingwybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

finansowy 12 - Zawierany na czas zbliŜony do okresu jego gospodarczej uŜywalności z zagwarantowanym prawem...

Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1267

wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności...