Prawo finansowe i gospodarcze - strona 219

Ogłaszanie aktów - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1785

prawa pracy, wyłączył materie związaną z ogłaszaniem aktów normatywnych unii europejskiej, zasady i tryb...

Podstawy Prawa - Przedstawiciel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Lic
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2002

społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Ochrona praw podmiotowych: - ochrona sądowa...

Czym zajmuje się makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1988

się badaniem procesów gospodarczych w skali gospodarki jako całości i wykrywaniem w tych procesach...

Ekonomika integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1652

w kierunku spójności gospodarczej, - możliwość wyjścia z ugrupowania. Zasady funkcjonowania UE Karta Praw...

Amerykański kryzys finansowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • B. Polaszkiewicz
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Amerykański kryzys finansowy Narastanie przesłanek: Utrzymywanie wysokiego deficytu bilansu...

Globalizacja gospodarki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna...

Narodowy Bank Polski - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

art. 2 u. NBP 1. NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym.  2...

Opracowane definicje i zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 1673

możliwości finansowych społeczeństwa-gdy zasoby zostaną wykorzystane; prezentuje ją krzywa transformacji...