Prawo finansowe i gospodarcze - strona 180

Pojęcie rachunkowości - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

(wielkość dodatnią) lub stratę (wielkość ujemną). Sprawozdanie finansowe jednostki. Jednostki gospodarcze...

Bankowość i banki - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1582

instytucji, którymi są banki, które funkcjonują na różnych rynkach finansowych (banki centralne i banki...

Rynek pieniężny 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

Rynek pieniężny  Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane...

Encyklopedia rachunkowości -R

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

prawa bankowego i k.c. Z umowy tej wynika, że bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych...

Banki i transakcje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

. na budowę hali fabrycznej). W razie niespłacenia kredytu bank ma prawo sprzedaży zastawu hipotecznego, Np...

Monopol - definicja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

konkurencji gospodarczej jako zasady kształtującej gospodarkę rynkową. W ten sposób powstało prawo...

Finanse - ćwiczenia - Inflacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kołodziej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2324

gospodarki. Przyczyny: nadmierna emisja pieniędzy, nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego, prowadzona...