Prawo finansowe i gospodarcze - strona 178

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484

ubezpieczeniowych, zaliczamy do tzw. rynku usług finansowych. Zasady organizacji ubezpieczeń gospodarczych: zasada...

Modele zarządzania dobrami

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

. Inne formy w jakich może być prowadzona działalność gospodarcza to też spółki prawa handlowego oraz różne...

Tło reform do 1764 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1547

połączenie prawa zwyczajowego i prawa stanowionego. 1573 - Artykuły Henrykowskie. Określały one władzę...

Zarządzanie MSP - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Maciej Zastempowski
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 7287

w otoczeniu - Odrębny typ gospodarki finansowej - Mały udział w rynku - Samodzielność ekonomiczna i prawna...

Narodowy Bank Polski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

bankowej instytucji dewizowej. NBP ma osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci i wizerunkiem orła...

Zarządzanie definicje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1491

gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych. Sposób prowadzenia rachunkowości...

Opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

operacyjnej [F+G-H] J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Wynik z działalności gospodarczej [I+J-K] M...

Prawo administracyjne - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

finansowego i prawa cywilnego. Prawo konstytucyjne stanowi punkt wyjścia dla uregulowań administracyj...