Prawo finansowe i gospodarcze - strona 167

Aktywa i pasywa - tabelka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

, grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntu, prawa do lokalu) , środki trwałe w budowie II. Należności...

Rektywne zarządzanie majątkiem obrotowym

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

majątku firmy, które w procesie gospodarczym mogą zmieniać postać na pieniężną. O zakwalifikowaniu...

Makro

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

jest z reguły większy w okresie recesji gospodarczej, gdy dochód narodowy spada i mniejszy w okresie ożywienia...

Makroekonomia zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

jest z reguły większy w okresie recesji gospodarczej, gdy dochód narodowy spada i mniejszy w okresie ożywienia...

Geneza prawa człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

Uprowadzonych . Od 1987r funkcjonuje Komitet ds. Praw Gospodarczych , Socjalnych i kulturalnych , zajmujący...

Traktaty Rzymskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

(TWE))- dwa traktaty podpisane 25 marca 1957 r. Ustanawiały Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG...

Rola banku centralnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

Rola Banku Centralnego 1. Rewolucja w usługach finansowych a rola banku centralnego. Kraje G-10...