Prawo finansowe i gospodarcze - strona 150

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 567

gospodarczych i finansowych, starano się poruszać kwestie partnerstwa strategicznego współpracy w zakresie spraw...

Operacje gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Soczówka
 • Rachunkowość
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2387

gospodarcze, które wywierają wpływ na składniki bilansu, a także sytuację finansową przedsiębiorstwa. Cechy...

Formy handlu zagranicznego - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1092

prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności...

Znaczenie nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

nie był określony w prawie bankowym. Celem nadzoru była zgodność działania banku z polityką gospodarczą i finansową...

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania” art .62 „ 1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum...

Encyklopedia rachunkowości - N

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

ujmowania informacji w obowiązkowych sprawozdaniach finansowych jednostki gospodarczej. Prowadzenie...