Prawo finansowe i gospodarcze - strona 146

Metoda 5S

 • Politechnika Częstochowska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2331

. Dzięki temu urządzeniu jedno­stka gospodarcza może się uwolnić od finansowego problemu zwią­zanego...

Władza sądownicza. Sądy.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 693

oraz Kolegium; dzieli się na Izby: Finansowa, Gospodarcza, Ogólnoadministracyjna (na czele wiceprezesa...

Władza sądownicza - sądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

oraz Kolegium; dzieli się na Izby: Finansowa, Gospodarcza, Ogólnoadministracyjna (na czele wiceprezesa...

Fundusze strukturalne UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1519

jest jej przepływ międzynarodowy. Rozwój gospodarczy poszczególnych krajów na świecie jest bardzo zróżnicowany...

Finanse publiczne

 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2268

państwa wraz z jego przybudówkami. Prawno-finansowe regulacje tych urządzeń składają się na prawo...

WSPÓLNY RYNEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

gospodarczej. Ma ono formę unii celnej w której dodatkowo istnieje swobodny wewnętrzny przepływ usług, kapitału...

Analiza ekonomiczna - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1960

-skutkowa analiza sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) analiza wskaźnikowa...