Prawo finansowe i gospodarcze - strona 140

Notatki(piotr kusio)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1589

ialności za ew entualne błędy me r ytor yczne. Publiczne prawo gospodarcze Notatk i spi sa ne prze z P...

Cechy spraw gospodarczych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Od 01 października 1989 r. - likwidacja Państwowego Arbitrażu...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

- zbiorowość podmiotów, zajmujących się działalnością gospodarczą, wzajemnie powiązanych w system...

Procedura uchwalania budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

finansowych oraz czuwanie nad prawidłowością wykorzystywania tych środków. Skarb Państwa powinien zapewnić...

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1358

i nieprodukowanych, np. praw autorskich);  rachunek finansowy (zestawienie trzech grup aktywów i pasywów finansowych...