Prawo finansowe i gospodarcze - strona 135

Model Mc Artura- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

infrastruktura, zasoby ekonomiczne, finansowe) Opracowywanie poszczególnych etapów studiów przed inwestycyjnych...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 2597

on i alokuje środki finansowe w różnorodne przedsięwzięcia gospodarcze. Gromadzenie środków odbywa...

Nieruchomości - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 4060

-gospodarcze przeznaczenie prawa własności. Współwłasność występuje gdy jeden przedmiot własności należy...

Rodzaje ryzyka kredytowego

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1106

-gospodarcze potencjał ludnościowy rejonu - liczba i struktura gosp. domowych - wielkość dochodów ludności...

Przepływ siły roboczej w UR, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

i dochodów Od sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach UE 12 i oceny perspektyw ich rozwoju Napływ ZiB...