Prawo finansowe i gospodarcze - strona 122

Bilans płatniczy - bilans handlowy

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2499

strukturę i poziom obrotów płatniczych zagranicą. Wyraża stopień otwarcia gospodarczego wobec danego kraju...

Metoda bilansowa, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Kobiałka
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

to majątek trwały i obrotowy natomiast prawa strona to majątek własny albo majątek obcy czyli finansowym...

Funkcje finansów publicznych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

finansowych na zachowanie osób fizycznych i jednostek gospodarczych. Może to być oddziaływanie pozytywne...

System ochrony zdrowia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2254

- każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia (konstytucja RP art. 68) niezależnie od sytuacji materialnej Władze...

Wycena aktywów i pasywów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

i niekorzystne dla jednostki zmiany: Technologiczne Rynkowe Gospodarcze Prawne Wzrost stóp procentowych...

Finanse międzynarodowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

wpływów do budżetu. Przepisy prawa - powinny korzystnie wpływać na działalność polskich podmiotów...

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

uzależnieniem od USA oraz jako warunek przyszłego rozwoju gospodarczego. Potężnym impulsem do zacieśnienia...

Giełdy i papiery wartościowe

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Dariusz Fatuła
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3556

WYKŁAD 1 PRAWO PUBLICZNE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI USTAWY : - O obrocie instrumentami...