Prawo finansowe i gospodarcze - strona 111

Wydatki JST

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1967

i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gosp. Mieszkaniowej, ochrony zdrowia...

SYSTEM BANKOWY - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

PAŃSTWA W GOSPODARCE: * rola legislacyjna, czyli tworzenie prawa obowiązującego podmioty gospodarcze...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 3836
Wyświetleń: 8029

postulatu reprezentantów nauki finansów i prawa finansowego skierowana do praktyki legislacyjnej zajmującej...

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie...

Obowiązki akcjonariuszy- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

wszystkich pozostałych akcji spółki. W przypadku emitenta o złożonej historii finansowej może się zdarzyć, że historyczne...

Zysk (strata) z la ubiegłych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

w następnych ratach Korekty błędów popełnionych w sprawozdaniach finansowych lat ubiegłych Korekta błędu...

Finanse międzynarodowe- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

finansowego należy wyodrębnić: czynniki gospodarcze - dotyczące bieżącej sytuacji gospodarczej...