Prawo finansowe działy - strona 77

Formy organizacji spółek - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

do równego udziału w zyskach i tym samym uczestniczy w stratach. Działa w oparciu o K.C. Spółka cicha tworzy...

Sektor publiczny a finanse publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

: rzeczowym i finansowym. Obszar rzeczowy obejmuje majątek publiczny w postaci lasów, bogactw naturalnych...

Pytania na egzamin - Rada nadzorcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Konrad Filipczuk
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2373

inwestycyjnych znacząca akumulacja aktywów finansowych przez określone grupy, oczekiwania dotyczące okresu wypłat...

Analiza sytuacji firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i stosunkami rynkowymi. w kodeksie cywilnym - firma to nazwa...

Finanse publiczne- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

to jest dwoma zasadniczymi przesłankami: w budżecie państwa gromadzi się i dzieli największą część środków...

Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Zofia Mierzwa
 • Ekonomika i prawo w hotelu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Petrażyckiego pojmowanie psychologii jest wadliwe, bo poznanie, uczucie i wola są tylko pewnym działem zjawisk...

Nauka prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Nauka prawa. Działalność pontyfików jak i pierwszych prawników świeckich szła w trzech kierunkach...