Prawo finansowe działy - strona 523

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

zdefiniowana jest przez art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane. Zgodnie z tą definicją...

Decyzja administracyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1148

Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw...

Dokumenty finansowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

DOKUEMNTY FINANSOWE Czek to dokument finansowy na specjalnym blankiecie drukowanym przez bank...

Środki trwałe-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

o przepisy finansowe dana jednostka dzierżawi lub najmuje, ma prawo je umorzyć, czyli amortyzować. ...

Członkostwo w NATO - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

i terytorialnym Przywiązanie do rządów zgodnych z prawami człowieka Ustalenie demokratycznej kontroli nad armią...