Prawo finansowe działy - strona 507

Koło Wiedenskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

dotyczącymi języka jest semiotyka. Dzieli się ona na trzy działy: a/ semantykę - opisuje stosunki zachodzące...

Prawo średniowieczne a moralność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

. W. Lang, Prawo i moralność, Warszawa 1989, s. 256. Deontologia - dział etyki o obowiązkach moralnych, http...

Skarga do WSA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1799

Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach...

Stanowienie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4081

STANOWIENIE PRAWA Dwa ujęcia stosowania prawa: szerokie - czynienie przez organ państwa lub quasi...

Proces sądowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

podlega przymusowemu wykonaniu tryb adjudykacyjny - osoba rozstrzygająca konflikt działa wg z góry...

Kontrakt zagraniczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 665

dostawy, prawa i obowiązki stron, ich odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz warunki...

Obligacje - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

OBLIGACJE Obligacje - instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona (element...