Prawo finansowe działy - strona 44

Miejsce prawa pracy w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

dziedzin prawa, gdyż krzyżuje się z niemal wszystkimi pozostałymi działami prawa. Jest ono prawem prywatnym...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Źródła prawa cywilnego: I STANOWIONE: 1) Kodek cywilny z 23.04.1964, dzieli się na cztery księgi...

Wykład - Budowa normy prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 266

, natomiast sankcja występuje bardzo rzadko. Sankcja może dotyczyć: norm instytucji działów prawa międzynarodowego...

Finanse publiczne - likwidacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

w środki obrotowe. Zakład budżetowy działa w oparciu o roczny plan finansowy, który obejmuje dochody własne...

Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 8939

finansowych Przychody i wydatki kredytowe - sektor bankowy ma prawo do emisji pieniądza gotówkowego...

Jak napisać list motywacyjny

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3640

nie jest z listem złączone) ADRESAT Imię, nazwisko osoby rekrutującej lub Komórka (dział kadr, personalny...) Nazwa...

SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1638

finansowej. Ujęcie PODMIOTOWE Sektor finansów publicznych dzieli się na: SEKTOR RZĄDOWY SEKTOR SAMORZĄDOWY...

Pytania na egzamin część 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

, albo porównywania ze sobą rożnych działów przedsiębiorstwa, aby ustalić jaki jest jego stan obecny i czy potrzebna...