Prawo finansowe działy - strona 432

Samorząd - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

od państwa osoby prawne. Samorząd jako instytucja prawna istnieje wtedy, gdy prawo powołuje określoną...

Obrona konieczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

OBRONA KONIECZNA Nie ma wymogu subsydiarności - prawo obrony koniecznej nie przysługuje dopiero...

Nauka administracji- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Cieślak
 • Nauka administracji
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1428

, jak być powinno (→ nauka prawa administracyjnego) faktyczny → od strony funkcjonariusza (pracownika), działających...

Wierzyciel i zobowiązany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

(ten który wydał decyzję/postanowienie) - obowiązek wynika z orzeczeń sądów i in. organów/ z przepisów prawa...

Statyka cieczy i gazów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1645

wartość we wszystkich punktach. Prawo Archimedesa Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu...

Finanse międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2030

RYNEK WALUTOWY- zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym...

Gromadzenie dóbr publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

: prawo do decydowania o danej rzeczy - czyli do tego czy można daną rzecz zniszczyć, przechować...

Ekonomiczna definicja państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1127

prawnego. Polega ona na tworzeniu norm prawnych oraz instytucji ochraniających własność prywatną i prawa...