Prawo finansowe działy - strona 428

Rynek - charakterystyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2548

określić rynek jako przepływ materialny i finansowy. Pozwala nam to wyodrębnić rynek realny i finansowy...

Kontrola w organizacji.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

. czy w działalności przestrzegane są wewnętrzne i zewnętrzne normy, reguły i prawa dotyczące pracowników, majątku...

Marketing ogólny a medialny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Knecht
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 133
Wyświetleń: 658

produkt. W zamian zyskuje prawo ustalania cen. Aby zapewnić firmę rentowność, proces tworzenia...

Wartość obligacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

. Agent emisji działa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów. BS są sprzedawane i odkupywane...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4193

przesunięcia makroekonomicznej krzywej podaży w prawo. Pułapka płynności nie odnosi się do pionowego odcinka...

Handel zagraniczny- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 182
Wyświetleń: 672

warunkach. Leasing finansowy - umowy nie podlegają rozwiązaniu przed upływem okresu na jaki zostały zawarte...