Prawo finansowe działy - strona 405

Majątek trwały, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

i składa się z trzech części: 1. Finansowy majątek trwały - to udziały przedsiębiorstwa w majątku trwałym...

Rynki kapitałowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1897

obrotu są instrumenty pieniężne, finansowe krótkoterminowe tj. pieniądz, waluta, papiery wartościowe...

Przestepstwa i wykroczenia gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • dr Ewa Kruk
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3185

instytucje finansowe. Dobrem publicznym jest ponadto…. Elektroniczny instrument finansowy Strona przedmiotowa...

Zasady rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

ostatecznie w sprawozdaniach finansowych, ogółu operacji gospodarczych danego roku obrotowego bez względu...

Prawo autorskie - konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1729

jednozdaniowe raport finansowy ekspertyza prawna wystawa muzealna Prawo autorskie Przedmiot prawa autorskiego...

Analiza PEST

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2051

niefinasowego i niebankowych instytucji finansowych oraz książeczki oszczędnościowe a'vista. Do końca 1996 r...