Prawo finansowe działy - strona 402

PUE - swobody + zasady

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2646

, pierwszeństwo ma prawo unijne, - duże znaczenie orzeczenia Costa v. ENEL 6/64 - zasada pierwszeństwa dopuszcza...

Budżet powiatów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

tworzy z mocy prawa powiatową lokalną wspólnotę samorzą­dową (art. l ustawy). Przyznane zadania powiat...

Majątek trwały, aktywa,( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

postaci pieniężnej ani fizycznej  Prawa autorskie  Licencje  Koncesje  Prawa do wynalazków, patentów...

Zadania gminy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

) i na własną odpowiedzialność ( ma własne kompetencje, środki rzeczowe i finansowe) Samorząd wykonuje zadania...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

członkowski decydują, i tylko jednomyślnie. Nie dopuszczalne interpretowanie prawa przez Trybunał...

Administracja - pojęcie ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

) podziału zadań wyróżnia się liczne działy administracji publicznej, jak np. administrację budownictwa...

Pedagogika specjalna - ćwiczenia

 • Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5124

niewidomych Dział pedagogiki specPjalnej zajmujący się ludźmi z wadami wzroku. Istotą jest przygotowanie...

Prawo pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4781

). Działy od trzeciego do czternastego normują podstawowe instytucje prawa pracy: wynagrodzenie za pracę...