Prawo finansowe działy - strona 373

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 791
Wyświetleń: 6412

netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły...

Skrypt do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 721

. Dyscyplina - pracownicy mają prawo, czego się od nich oczekuje i co może się stać, jeśli naruszą zasady...

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 623

. Dyscyplina - pracownicy mają prawo, czego się od nich oczekuje i co może się stać, jeśli naruszą zasady...

Regiony i regionalizmy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
 • Regiony Unii Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2058

o zasięgu regionalnym w określonych dziedzinach. Zgromadzenie Walijskie może tworzyć prawo pochodne. Anglia...

Wykład - Gałęzie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

oraz wykonywane przez nie czynności.  Te trzy są najważniejsze opróc nich jest jeszcze prawo finansowe, wekslowe...

Wykład - wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

, które było, jest i będzie). socjologia prawa jest to nauka, która ma badać działanie prawa w sferze społecznej (jak prawo działa...

Integracja europejska (skrypt)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Integracja europejska
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2121

wykonawczych RUE działa przez KE, która deleguje pewien zakres zadań w zakresie wdrażania prawa wspólnotowego...