Prawo finansowe działy - strona 362

Opieka i kuratela.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

. Opiekun troszczył sie o sprawy osobiste pupila jak i o jego majątek. Nabyte własnym działaniem prawa...

Makroekonomia - banki

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr inż. Arkadiusz Borowiec
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3010

, które przejmują szereg czynności w zakresie gospodarki finansowej od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych...

MAC Panstwo 2.0-Nowy start dla e-administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

, w których działy informatyki przejmują wszystkie role, w tym tzw. „właściciela”, czyli podmiotu merytorycznie...

Stabilność finansowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład III – Stabilność finansowa...

Idee polityczne - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

do demokracji * obecnie demokracja i cen­tralne idee kanonu liberalnego - wolność osoby i państwo prawa...

Emisje krótkoterminowych papierów dłużnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 413

od ograniczeń wynikających z przepisów prawa bankowego, określającego limity koncentracji kredytów w podmiotach...

Plan marketingowy biura podróży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

przez centralne biuro imprezy, działa na zlecenie klienta zawierając w jego imieniu umowy. Cele Biura Podróży...