Prawo finansowe działy - strona 337

Benchmarking, reengineering

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1680

w obrębie funkcji poszczególnych działów, przebiegów pracy, realizacji projektów, struktur komunikacyjnych...

Patenty i wynalazki

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1715

z rejestracji. -czasowe: prawo z rejestracji działa 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego...

Granica możliwości produkcyjnych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1498

dzieli się na dwie gałęzie: Mikroekonomia bada proces gospodarowania z punktu widzenia pojedynczego...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1190

(art. 148 ust. 3), minister kierujący działem administracji rządowej (art. 149 ust. 2), przewodniczący...

Postepowanie administracyjne 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1351

i miejscową. Zakres stosowania przepisów k.p.a. w sprawach skarg i wniosków. (dział VIII) jest znacznie...

Filozofia dla prawników

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Piwek
 • Filozofia
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 6559

, jednak od początków filozofii była rozpatrywana i rozumiana w różny sposób. Antropologia - dział filozofii zajmujący...

System bankowy i polityka monetarna

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

, statutu i innych przepisów prawa oraz obowiązujących je norm finansowych, dokonywanie okresowych ocen...

Kumak Nizinny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

nawet wszystkich programów ochronnych i praw nie dadzą, żadnego pożądanego efektu, samo stworzenie i złożenie dokumentów...

Historia gospodarcza-Broński

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 5215

że jest to wiodący dział gospodarki. Na ich czele stoi Franciszek Keone. Jednym z jego pomysłów są tablice...

Podstawowe informacje - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1106

. Podział merytoryczny (podział na działy) Działów jest 7 (w najszerszym podziale). Najważniejsze są 2...