Prawo finansowe działy - strona 326

System bankowy w Polsce

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Handlowy posiadał udziały finansowe głównie w przemyśle włókienniczym, kredytował także górnictwo węglowe...

Regulacje prawne rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2254

rachunkowości, struktur informacyjnych sprawozdań finansowych, zasadzie nadrzędności prawa nad faktami...

Ubezpieczenia chorobowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

tworzy odrębny dział ubezpieczenia chorobowego, co jest nowością w strukturze organizacyjnej...

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 2660

: - prawo posiadali obywatele, którzy ukończyli 21 lat - bez różnicy na płeć - czynne prawo wyborcze...

System źródeł prawa UE-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Smusz-Kulesza
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

System źródeł prawa UE Prawo pierwotne i wtórne Po pierwsze prawo wspólnotowe dzieli się na prawo...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

istniejącego stosunku prawnego albo stosunek ten wygasa. Czyny - dzieli się na zgodne z prawem i niezgodne...