Prawo finansowe działy - strona 246

Swoiste źródła prawa

 • Politechnika Śląska
 • mgr Tomasz Musialik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2961

Swoiste źródła prawa Akty wewnętrzne Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5208

fundamentalnym dla określonego porządku prawnego(np. prawo nie działa wstecz). Mają one charakter granic...

Zasada podziału władzy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2471

władzy. Lekceważy się tu również prawa człowieka. Republiki - w tym ujęciu zdaniem Monteskiusza władza...

Wolność myśli sumienia religi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

) stanowi wypaczenie/deformację dział. oferująca materialne/socjalne korzyści celme pozyskiwania kościołowi...

Pośrednicy w handlu zagranicznym - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

długookresową umową dystrybucyjną, wyłączne prawa do oferowania i sprzedaży wyrobów na określonym terytorium...

Historia administracji - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Karol Lelek
 • Historia administracji
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 4613

do 1764 roku. 1501 (1572) Polska i Litwa  Rzeczpospolita szlachecka. Nastąpiło połączenie prawa...

Opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3339

jak: Pion Informacji, Dział Informacji Naukowo-Technicznej, ale SIM mogą również funkcjonować w układzie...