Prawo finansowe działy - strona 204

Trybunał Obrachunkowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Trybunal Obrachunkowy Informacje ogólne: Działa na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii...

Finanse - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

czynników produkcji między produkcję publiczną i prywatną • Podział na działy, gałęzie itd.Funkcja...

Eksport kooperacyjny - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Eksport kooperacyjny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3906

eksport bezpośredni na kilka sposobów: Krajowe biuro lub dział eksportu; Zagraniczny oddział sprzedaży...

Administracja pracy i spraw socjalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

te wykonują wojewodowie. Prawo o zatrudnieniu. Przeciwdziałanie bezrobociu. Postępujące przekształcenia...

Wyjaśnienie pojęcia rachunkowość

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946

wykorzystywane są między innymi do analiz ekonomicznych oraz w przygotowaniu decyzji ekonomicznych i finansowych...

Rynek finansowy- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

wielokrotnego wyboru z materiałami pomocnymi Rynek finansowy: instytucje finansowe instytucje ubezpieczeniowe...