Prawo finansowe działy - strona 186

PNOP - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Pioch
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w stosunku do spółki prawa handlowego Działa na rzecz maksymalizacji korzyści członków...

Pojęcie finansów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 1841

finansowych. Normy prawne – przepisy z zakresu prawa gospodarczego i finansowego. Nie zastosowanie się grozi...

ŚRODKI TRWAŁE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

. Są to: koszty nabycia patentu, praw majątkowych (np. wieczyste użytkowanie gruntu), znaków firmowych, wartość...

Papiery wartościowe - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1323

nie jest wyczerpująca, jest szereg przepisów szczególnych: prawo wekslowe i czekowe z 1933r. ksh (akcja) kodeks morski...

Geografia ekonomiczna (23 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

NARODOWEJ DZIAŁY rolnictwo przemysł usługi Możemy także wyjąć jeden dział i zrobić strukturę gałęziową...

Instytucje UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1372

właściwy dla tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych organów PE; Prezydium decyduje o sprawach finansowych...

Zagadnienia organizacyjne z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

, - jeśli będą przestrzegane wystąpią lub będą większe korzyści, Np. Zasada powszechności) Klasyfikacja ubezpieczeń (działy...