Prawo finansowe działy - strona 160

Ubezpieczenia- test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2107

? 73. Aktuariat (którego tyczy się działu) dział I dział II 74. Polska Izba Ubezpieczeniowa (PIU...

Rynek kapitałowy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

opcje finansowe są dokumentami stwierdzającymi nabycie prawa zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

spotykania się i ścierania ich interesów. Funkcjonowanie rynku podlega prawom popytu i podaży. Na rynku...

Rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1456

kierowanie określonym działem administracji państwowej lub gałęzią gospodarki. W Polsce ministra powołuje...

Bilans - aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

: -autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje; -prawa do wynalazków, patentów, znaków...