Prawo finansowe działy - strona 140

Modele zarządzania dobrami

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295

przez prawo budżetowe, a później to są formy, o których mówi ustawa o finansach publicznych z 1998r. XI...

Europejski Kodeks Dobrej Administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

nienależących do sprawy. Zgodne z prawem oczekiwania oraz konsekwentne działanie i doradztwo Urzędnik działa...

Inne gałęzie prawa - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1554

finansowym- kiedyś prawo finansowe traktowano jako część prawa administracyjnego; granice są płynne, wyznacza...

Prawo konstytucyjne

 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4501

. prywatna czy publiczna); zakres wolności dział. gosp.; ustalenie poziomu spraw finansowych i socjalnych...

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 854

a to wszystko jest to określony zakres agregacji (podział na działy, rozdziały, paragrafy). Dokument musi być czytelny...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 3584
Wyświetleń: 7420

postulatu reprezentantów nauki finansów i prawa finansowego skierowana do praktyki legislacyjnej zajmującej...