Prawo finansowe a podatkowe - strona 59

Finanse lokalne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1197

oraz operacje finansowe polegające na gromadzeniu dochodów własnych i wyrównawczych oraz przychodów...

Podatek dochodowy- ćwiczenia 7-8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400

: Ograniczony obowiązek podatkowy Nieograniczony obowiązek podatkowy Udowodnienie gdzie, który obowiązuje...

Obowiązek podatkowy- ćwiczenia 5-6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • System podatkowy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1148

lub fakturę Katalog źródeł prawa podatkowego: W Polsce jest zamknięty Nie ma prawa precedensowego - a szkoda...

FINANSE PUBLICZNE I ICH FUNKCJE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

Publicznych, ustawy podatkowe) Rozporzadzenia Akty prawa miejscowego (np. uchwały samorządów terytorialnych...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatnicy...

Pytania do kolokwium - Bank Światowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Polakowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

, porównanie danych księgowych z dokumentacją Rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa - wzajemne relacje...