Prawo finansowe a podatkowe - strona 53

Ceny transferowe i ceny rynkowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Robert Bęben
 • Polityka cenowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1519

podatkowej - art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych Metody określania cen rynkowych - aktualne...

Pojęcia związane z rachunkowością

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1575

i finansowych na różnych szczeblach. System informacji ekonomicznej tworzą 3 podsystemy: gromadzenie danych...

Sejm szlachecki w Polsce - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2016

ogólnopaństwowe, zakres wytyczały prawa i wolności szlachty, oraz prawo powszechne; projekty konstytucji inicjował...

Pojęcia na kolokwium z finansów

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Lesław Niemczyk
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

jest: Tworzenie pieniądza Ustalanie stóp procentowych Ustalanie stawek podatkowych Ustalanie przepisów prawa...

Dochody j.s.t.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1449

podatkowe, a te składają się z: podatki lokalne , które mogą być kształtowane przez władze gminy np. podatek...

Wykład o podatkach

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

podatku - obowiązek zapłaty podatku wynika albo bezpośrednio z przepisu prawa podatkowego, albo z decyzji...

Test1 A i B

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

11. polskie prawo określiło katalogi: a. zasad posterowania podatkowego 12. katalog czynności...