Prawo finansowe a podatkowe - strona 287

Norma prawna i przepis prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1078

takie są charakterystyczne dla prawa karnego, finansowego czy administracyjnego. Przykład: Art. 24 Kodeksu karnego: Kto osobę...

Zarządzanie procesowe opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3899

;wykonalności - możliwość realizacji, zabezpieczenie finansowe, dysponowanie odpowiednimi środkami;kontroli...

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

w ten sposób rozwojowi gospodarczemu, poprawieniu warunków życia i pracy, wzrostowi wydajności i stabilizacji finansowej...

Bankowość - wykład II

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Bogumiła Swat
 • Bankowość
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4725

pozyskiwane z obu rynków, tj .finansowego i niefinansowego, obligacje bankowe, certyfikaty depozytowe...

Rynek w aspekcie ekonomicznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

tym, którzy ich potrzebują (nadzór, prawo, organizacja systemu bankowego) PARABANKI- pozostałe instytucje finansowe oferujące...

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1400

-em Obecnie obowiązek posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej jest upowszechniony i dotyczy...