Prawo finansowe a podatkowe - strona 275

Stosunek administracyjno-prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

na normach prawa administracyjnego. Stosunek ten różni się od stosunku cywilnoprawnego tym, iż administracja...

Stosunek administracyjno-prawny - elementy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

na normach prawa administracyjnego. Stosunek ten różni się od stosunku cywilnoprawnego tym, iż administracja...

Kodeks prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Krzysztof Sobieralski
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3724

prawa: Pierwotne: Praworządności działania organów i dbałości o praworządność działania stron...

Geografia turystyczna- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1036

zakładowego. Jeżeli spółka nie stanowi inaczej wszyscy wspólnicy mają jednakowe prawa i obowiązki. W umowie...

Bilans - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

aktywa trwałe 1. Środki trwałe grunty ( w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Joanna Cichorska
 • Rynki finansowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3654

, o niskim nominale - detaliczne Podstawa prawna - Prawo wekslowe - KWIT (komercyjny weksel inwestycyjno...

Zakład pracy chronionej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Zakład pracy chronionej jako element świadomej polityki podatkowej Zakłady pracy chronionej...