Prawo finansowe a podatkowe - strona 253

RODZAJE ZASTAWU

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

- Art. 670- wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych...

Podatki-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

na niej obowiązku podatkowego, który regulują przepisy prawa. Płatnik - osoba zobowiązana do obliczania i pobierania...

Emigracja zarobkowa-skutki społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

między Wielką Brytanią a Polską, regulującej kwestie obowiązków podatkowych obywateli polskich względem...

Rachunkowość finansowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 763

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE cz.2 1. Rachunkowość finansowa, Praca...

USTAWA BUDŻETOWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

o podatku dochodowym) Gospodarka Budżetowa - to działalność finansowa polegająca na gromadzeniu...

Budżet państwa - omówienie zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

państwowej, organów kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji rządowej. W budżecie...

Urzędy centralne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

określonymi dziedzinami na podstawie przepisów prawa. Rodzaje Urzędów - centralne urzędy poza resortowe...

Budżet Unii Europejskiej - plan dochodów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

przez państwa spoza UE na programy unijne oraz kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa...