Prawo finansowe a podatkowe - strona 235

Pożyczki i kredyty

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Damian Kurczewski
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

i musi być sporządzona na piśmie pod rygorem niewaŜności. (prawo bankowe - dział prawa finansowego, regulujący...

PRAWO UE - wykady - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

niezależnie od narodowość ŹRÓDŁA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 8/81 Ursula Becker vs Urząd Finansowy (prawo podatkowe...

Działy w rejestrze przedsiębiorców

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Nowicki
  • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

straty.  DZIAŁ IV - zawiera informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorcy: zaległości podatkowe i celne...