Prawo finansowe a podatkowe - strona 222

Finanse województwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

na finansowanie zadań własnych województwa, 6. odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych...

Organizacja państwa i struktura władz

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

finansowe państwa spowodowały podwyższenie podatków - zorganizowano rozwinięty system podatkowy...

Przyczyny i skutki inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

finansowej przedsiębiorstw, 2) druga przyczyna - sfera niedostatków polityki alokacyjnej...

BUDŻET PAŃSTWA - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Dariusz Piotrowski
 • Finanse
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1092

Wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych Wykaz inwestycji wieloletnich Plany finansowe funduszy...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2898

co do zasady uważa się, że rozumowania a symile nie stosuje się w dziedzinach prawa karnego, prawa podatkowego...

Inwestycje dł i krótkoterminowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Inwestycje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2289

inwestycji. Źródło: Z. Messner, 2007, „Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF”, PWN Inwestycje...

Przedmiot ubezpieczenia osobowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

ubezpieczenia majątkowego zgodnie z KC może być: Każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i da...

Procedura budżetowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych...