Prawo finansowe a podatkowe - strona 162

Ustrój administracji publicznej RP

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6062

samodzielnej gospodarki finansowej. Przyznanie JST prawa do udziałów, subwencji, dotacji z budżetu państwa...

PINOP 3 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

zasady ustalania dochodu dla celów podatkowych i zysku jako wyniku finansowego przedsiębiorstwa...

Monarchia patrymonialna - wykłady

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2023

stosować się do prawa prywatnego . Władcę ograniczało prawo własności, czyli prawne władztwo nad rzeczą...