Prawo finansowe a podatkowe - strona 161

Podatki lokalne- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • Podatki lokalne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2023

oraz praw do danej nieruchomości; obecnie tą funkcję spełniają księgi wieczyste Kataster fiskalny...

Dochody województw.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

dochody województwa, 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa...

Encyklopedia rachunkowości - L

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

finansowe. Do pierwszej grupy zalicza się nabyte instrumenty kapitałowe, tj. stwierdzające istnienie prawa...

Biznes plan - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Maria Płonka
 • Biznes plan
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5173

na wyniki finansowe firmy (obciążenia podatkowe pomijamy w analizie). Zysk firmy i jej rentowność zależą...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2450

obywateli Przepisy prawa karnego Przepisy podatkowe i zagadnienia gospodarki finansowej państwa Ustanawianie...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3192
Wyświetleń: 6426

pieniężnych. Ekwiwalenty według prawa polskiego: krótkoterminowe inwestycje i inne. Aktywa finansowe - rozumie...

Podatek leśny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

do podmiotu prowadzącego ewidencję, w trybie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podmiot Obowiązek...