Prawo finansowe a podatkowe - strona 147

Prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

ich od wszystkich innych oferowanych na rynku finansowym. Art. 5 Ustawy Prawo Bankowe wymienia czynności bankowe...

Prawne formy przedsiębiorstw

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka akcyjna Spółki (ze względu na źródło prawa regulujące powstanie...

Norma, a przepis.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

NORMA A PRZEPIS Norma prawna jest najmniejszym stanowiącym sensowną całość elementem prawa...

Zasada demokratycznego państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

ustrojowych, a w pierwotnym znaczeniu, w aspekcie wąskim, formalnym dot. nakazu przestrzegania prawa...

Akty, przepisy, normy prawne 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Pojęcia prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1456

prawa karnego materialnego. [kodeks karny i cywilny] Polega ona na pozbawieniu naruszyciela cennych...

Ćwiczenia z makroekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1568

. a) Roczny plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa to . b) Funkcja...

Finanse- dobra publiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

nie mają prawa bytu, ponieważ mogłyby one przynieść złe skutki dla całego kraju. Dlatego też przedstawiciele...